EPUB ژان پل سارتر - جلد 61 شصت و یکم از نسل قلم

Book description

شرح کم‌وبیش کاملی است از زندگی و اندیشه‌های سارتر با ترجمه‌ی شسته‌رفته‌ای از خشایار دیهیمی. فلسفه‌ی سارتر ماهیتاً فلسفه‌ای شاعرانه و دیریاب است. بخش‌هایی از آن را می‌توان با احساسات و عواطف تا اندازه‌ای درک کرد؛ اما روی‌هم‌رفته، به‌ویژه در جاهایی که پای منطق و استدلال به میان می‌آید، چیزی است نامفهوم و گاه پرتناقض. این تناقض‌ها را مؤلف این کتاب در زندگی شخصی و سیاسی و فکری سارتر نیز به خواننده بازنموده است. زندگی او زندگی‌ای پرفرازونشیب بوده و هرازگاهی به اندیشه‌ای متمایل و دل‌بسته و سپس از آن روگردان می‌شده؛ از مارکسیسم و کمونیسم و استالینیسم گرفته تا دیدگاه‌های نااستوار و متغیرش درباب ادبیات و هنر. ازجمله بخش‌های فهم‌ناپذیر اثر، دیدگاهی است که سارتر در کتاب «هستی و نیستی» درباره‌ی موضوعی تناقض‌آمیز مطرح می‌کند؛ آن‌جا که می‌گوید آدمی هم از آزادبودنش در رنج است و هم وقت‌هایی که خود را از این آزادی و وجودِ این آزادی به ندانستن می‌زند، باز در رنجی دیگر است و آن عبارت است از خواستن آزادی. این قسمت را چندین‌وچند بار خواندم و باز هم متوجهش نشدم. اما در همین کتاب، بخش‌های زیبایی هم دارد که آن را با دلوجان می‌شود احساس کرد و فهمید؛ همان‌جایی که درباره‌ی سرگردانی انسان در این دنیای انتخاب‌های ناگزیر سخن می‌گوید:
«سارتر در "هستی و نیستی" روشن می‌سازد که واقعیت انسان، نوعی "بودن" نیست؛ بل‌که نوعی فقدان، خلأ، نبودن است. انسان‌بودن یعنی در هیچ وضع پایداری نبودن. درمورد اشیای مادی می‌توان نوعی رابطه‌ی خودهمانی فرض کرد (=هرچیزی همان است که هست و به‌همین‌دلیل، چیز دیگری نیست)؛ حال‌آن‌که واقعیت انسان موقعیت هستی‌شناختی کاملاً متفاوتی را مطرح می‌سازد. به‌زبان سارتر، واقعیت انسان نوعی شکاف در هستی را مشخص می‌کند و نوعی رسوایی هستی‌شناختی است. انسان‌ها در تمایز از موجودات خودایستا و کاملاً فعلیت‌یافته، میدان‌هایی برای تحقق انواع امکانات هستند. انسان‌ها که پا به دنیایی می‌گذارند که هویت یا ارزش ثابتی ندارد، باید خود را بسازند و برخی امکاناتشان را متحقق سازند و دیگر امکاناتشان را تحقق‌نایافته رها کنند. خویشتن که در مسیر تجربه‌های گوناگون پدیدار می‌شود، طی سلسله‌ای از انتخاب‌ها و دست‌زدن‌ها به عمل، ساخته می‌شود. این اعمال تنها در واپس‌نگری است که معنایی ویژه به عاملشان می‌بخشند. ما دیگر نمی‌توانیم به خویشتن جوهریِ خاموشی که در اعماق روح دفن شده است و هنوز تحقق نیافته است، رجعت کنیم.. در خویشتنی که ما داریم، رازی نیست. این خویشتن آفریده‌ی ما و به‌همین‌دلیل، بارِ سنگینی بر دوشمان است. درمورد هستیِ فردیِ ما هیچ‌چیز ازپیش تعیین نشده است، الا این‌که ما باید به‌نحوی آن را انتخاب کنیم. ما این آزادی را نداریم که انتخاب نکنیم؛ زیرا امتناع از انتخاب، خود نوعی انتخاب است.»
در پایان کتاب، کتاب‌نامه‌ای درباره‌ی آثار نوشته‌شده درزمینه‌ی اندیشه و زندگی سارتر به‌دست داده شده که بسیار سودمند است.

Download «ژان پل سارتر - جلد 61 شصت و یکم از نسل قلم» EPUB

20.02.2017

Tag cloud: ژان, پل, سارتر, جلد, شصت, و, یکم, از, نسل, قلم, cheap download, epub, 1 usd, epub, judith butler

ژان پل سارتر - جلد 61 شصت و یکم از نسل قلم EPUB ebook download
Download EPUB

Book info

Title
ISBN
Author
Publisherانتشارات کهکشان
Pages count96
File size6.9 Mb
eBook formatPaperback, (torrent)En
Book rating4.27 (14 votes)
 rate rate rate rate rate

Related books

If you like ژان پل سارتر - جلد 61 شصت و یکم از نسل قلم, read this: